Our mission

It’s not all about sending kids to school… we try to change values, and lives.

In Burkina: we promote the value of education, among children and their parents. We facilitate the access to school, food, clothes, toys and school material to kids from poor families. We promote the knowledge of English, and reading, through the establishment of a library. We create jobs for teachers and facilitate access to the working market. We disseminate the fact that education can lift you out of poverty.

In Europe: we disseminate humanitarian values and we encourage personal growth through volunteering experiences, no matter how short. We promote the cultural exchange between Burkina and Europe. We disseminate the fact that everyone can help the world be a better place, by helping children lift themselves out of poverty though education.

No només es tracta d’anar a l’escola… el que intentem és canviar valors, i vides.

Allà: Promoure, fomentar i difondre l’educació, als nens i als pares. Facilitar l’accés dels menors d’edat i als orfes als recursos bàsics tals com menjar, roba, allotjament, joguines i material escolar. Promoure el coneixement de la llengua anglesa. Fomentar la lectura mitjançant la creació de biblioteques. Assessorament per a la inserció al mercat laboral, Creació de llocs de treball estables per a professors de Burkina. Sobretot disseminem l’idea que a través de l’educació pots sortir de la pobresa.

Aquí: Difondre els valors humanitaris. Incentivar el creixement personal de la població catalana i estrangera a través del voluntariat. Potenciar l’intercanvi cultural entre Europa i Burkina Faso. Sobretot disseminem l’idea que tots podem ajudar a fer d’aquest món un lloc millor per viure, entre d’altres ajudant a que un nen vagi a l’escola i tingui una millor vida.